Get 10% off your first purchase as a Newsletter subscriber.

Aurlandskoen - Fra råmaterialer til tidløs eleganse


Bli med på en detaljert steg for steg utforskning av hvordan våre Aurlandsko blir til. 

Steg 1 - Valg av råvarer

Produksjonen vår begynner med en nøye utvelgelse av førsteklasses råmaterialer. Skinnet som benyttes til produksjon av Aurlandskoene kommer fra Sepizi, og er av ypperste kvalitet.
Våre dyktige skomakere velger ut forskjellige deler av skinnstykkene tilpasset ulike deler av Aurlandskoene og våre andre produkter. Skinnet på ryggen er kjent for å være mer stivt og raffinert sammenlignet med skinnet på magen, som ofte er mykere.
Det resterende skinnet som ikke benyttes til skoproduksjon, blir brukt til å lage andre produkter som sminkepunger, tilbehør og belter. På denne måten utnytter vi alle ressursene fullt ut og sikrer at ingenting går til spille.

 

 

Steg 2 - Stansing

Etter en nøye utvelgelse av de passende skinndelene, følger skomakerne en viktig prosess med å stanse ut skinnet. Her bruker de ulike verktøy for å oppnå nøyaktig utskjæring av de riktige delene i riktig størrelse.

Steg 3 - Skjefle

Før syprosessen begynner, er det nødvendig å tynne ned skinnet gjennom en prosess kalt "skjelfing". Dette innebærer å redusere tykkelsen på skinnet, slik at det blir enklere å sy sammen de ulike delene.

Steg 4 - Sy

I det neste steget av produksjonen av Aurlandskoen, skal de ulike delene sys sammen. Det er flere forskjellige symaskiner som brukes til å sy ulike deler av Aurlandskoen.

Maskin nr. 1 brukes til å sy tverrbjorden og sidene av skoen.
Maskin nr. 2 syr på bjorden, som har en litt tykkere tråd enn resten av skoen.
Maskin nr. 3 syr kanten på toppen av skoen. 

 

Når alle delene er sydd sammen, kalles det ferdige resultatet "nåtling". Nåtling refererer til skoen som er sydd sammen, men som ennå ikke er formet og mangler såle.

Steg 5 - Forming og dekksåle

I neste trinn av produksjonen formes skoen og får på seg dekksåle. Dette utføres i et spesielt rom kalt "pinnerommet", hvor det finnes ulike maskiner for å feste sålen på lesten.

Steg 6 - Såle

I limerommet blir sålen limt på skoen. Før limingen blir skoen slipt for å gi en jevn overflate. Deretter brukes maskiner til å sy sålen på Buxton-modellen og varme opp limet til Wangen - modellen. Til slutt presses sålen på skoen med lufttrykk for en solid og jevn festing.

I

Aurlandskoen er et resultat av årelang tradisjon og håndverk, og hver sko bærer med seg historien og stoltheten til skomakerne som har bidratt til å forme dem. Utført med omsorg og dyktighet, gir produksjonsprosessen liv til disse unike skoene som har bevart sin appell gjennom generasjoner.


8 comments


 • Dylan Whitey

  I was so impatient to carry out some necessary research about crypto training and investing buzz. Unfortunately for me, I invested 65,000 GBP worth of bitcoin with a fraudulent company. I was happy to watch my account grow to 240,000 GBP within a couple of weeks.
  But I didn’t realize I was dealing with a scam company, until I tried an attempt to withdraw. I made a withdrawal request, and notice my account suddenly blocked for no apparent reason. I tried contacting customer support, but all to no avail. I needed my money back at all cost, because I could not afford to let it go. So I tried all possible means to make sure I recover my scammed bitcoin. I did a lot of online research, and tried to see if there were other people who had any similar experience. I stumbled upon a cryptocurrency forum were couple of people mentioned that they had been through the same process but were able to recover their lost cryptocurrency funds with help of wzardgarryspeedhack@gmail.com.
  So I file a report and they were able to help me get back all my lost funds within 24hrs. Am indebted to them, apart from trying to express my gratitude to them once again using this medium to recommend anybody who wants to recover scammed bitcoin, stolen cryptocurrency, funds lost to binary option forex, investment and any other form of online scam, reach out to
  WhatsApp +1(336) 3942139
  Telegram +1 513 602 3179


 • psychic rowan

  Bring Lost Lover Back In Hours ☎+256789510542 UK USA CANADA

  https://courtspells.com/casting-the-best-spell-for-finding-lost-lover/ ☎+256789510542 Psychic Rowan. Do you still love him/her and want them back in you life? Well you are at the right place. I will bring back your ex and make them fall all over again in love with you and never leave. I can mend broken marriages and relationships. Get in touch with me today to help you bring back the lost love and strengthen your relationship.

  Experiencing challenges in your marriage or relationship? Count on the expertise of Psychic Rowan; a seasoned traditional healer, to guide you through. With a variety of proven methods, he assists in resolving conflicts and strengthening relationships. Psychic Rowan employs techniques such as love spells to lead you towards resolution.

  It is never too late for your problems to be solved, it’s time to have a change in life for the better and don’t just sit back and think your worst situation cannot be changed for better, its time you present your problem to a gifted spell caster to help understand your life and the way forward.

  Call/WhatsApp: +256789510542
  Email: info@courtspells.com
  Website: https://courtspells.com/casting-the-best-spell-for-finding-lost-lover/

  @how to get your ex boyfriend back in Australia@ ∂∫256789510542]çƒ,
  ££how to make her want you again in Australia££ ∂∫[256789510542]çƒ,
  $$how to get your ex girlfriend back in Australia$$ ∂∫256789510542]çƒ,
  %get love back in Australia% ∂∫[256789510542]çƒ,
  ^ex back in Australia^ ∂∫256789510542]çƒ,
  &&how to get a guy back in Australia&& ∂∫[256789510542]çƒ,
  - [ [ ] get back ex in Australia ∂∫256789510542]çƒ,
  ((how to get him back in Australia(( ∂∫[256789510542]çƒ,
  ))how to get back my ex in Australia)) ∂∫256789510542çƒ,
  getting back together with an ex in Australia ∂∫[256789510542]çƒ,
  +how to bring back ex in Australia+ ∂∫256789510542]çƒ,
  -will my ex ever come back in Australia- ∂∫[256789510542]çƒ,
  relationship spell in Australia ∂∫256789510542]çƒ,
  [[how to make him love me back in Australia[[ ∂∫[256789510542]çƒ,
  {{how to get my lover back in Australia{{ ∂∫256789510542]çƒ,
  ]]how to get back after a breakup in Australia]] ∂∫[256789510542]çƒ,
  }}how to get your boyfriend back in Australia}} ∂∫256789510542]çƒ,
  ‘’how to bring back ex lover in Australia’’ ∂∫[256789510542]çƒ,
  ""love back spell in Australia"" ∂∫256789510542]çƒ
  , ;;get back with your ex in Australia ;; ∂∫[256789510542]çƒ
  , ::ways to get her back in Australia:: ∂∫256789510542]çƒ,
  \\how to get ex lover back in Australia\\ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ||how to get back your lover in Australia || ∂∫256789510542]çƒ
  , <<how to get back in a relationship with your ex in Australia<< ∂∫[256789510542]çƒ
  , >>ex love back in Australia>> ∂∫256789510542]çƒ
  , ??win your breakup in Australia ?? ∂∫[256789510542]ç
  ƒ, //how to bring back your ex lover in Australia// ∂∫256789510542]çƒ
  , `will your ex girlfriend come back in Australia` ∂∫[256789510542]çƒ
  , get back my love in Australia ∂∫256789510542]çƒ
  , !!girlfriend back in Australia !! ∂∫[256789510542]çƒ
  , @lost love back in Australia @ ∂∫256789510542]ç
  ƒ, ££how to win her back after a breakup in Australia££ ∂∫[256789510542]çƒ
  , $$best way to get back at an ex in Australia$$ ∂∫256789510542]ç
  ƒ, %how to get a guy to come back to you in Australia% ∂∫[256789510542]çƒ
  , ^how to get your ex to talk to you in Australia^ ∂∫256789510542]ç
  ƒ, &&bring back my lover in Australia && ∂∫[256789510542]çƒ,
  make your ex want you back in Australia ∂∫256789510542]çƒ
  , ((will my ex come back after no contact in Australia(( ∂∫[256789510542]çƒ,
  ))get your girlfriend back in Australia)) ∂∫256789510542]çƒ
  i need my love back in Australia ∂∫[256789510542]çƒ,
  -get your lover back in Australia- ∂∫256789510542]çƒ
  , will my ex girlfriend come back inAustralia ∂∫[256789510542]çƒ,
  +ex lover back in Australia+ ∂∫256789510542]çƒ
  , ::get your ex girlfriend back in Australia:: ∂∫[256789510542]çƒ
  , ;;can ex come back in Australia;; ∂∫256789510542]çƒ
  , ##will my ex girlfriend ever come back in Australia## ∂∫[256789510542]çƒ
  , ¢¢how to get an ex girlfriend back in Australia¢¢ ∂∫256789510542]çƒ
  , ∞∞get love back in Australia∞∞ ∂∫[256789510542]çƒ,
  §§get back my love in Australia§§ ∂∫256789510542]çƒ
  , ¶¶get your girlfriend back in Australia¶¶ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ••bring back my lover in Australia•• ∂∫256789510542]çƒ
  , ªªget back with your ex in Australia ªª ∂∫[256789510542]çƒ,
  ººget back ex in Australiaºº ∂∫256789510542]çƒ
  , ¡¡how to get back my ex in Australia¡¡ ∂∫[256789510542]çƒ,
  [[ways to get her back in Australia[ ∂∫256789510542]çƒ
  , ]]get your lover back in Australia]] ∂∫[256789510542]çƒ,
  {{ost love back in Australia{ ∂∫256789510542]çƒ,
  }}best way to get back at an ex in Australia}} ∂∫[256789510542]çƒ,
  ««how to get my lover back in Australia«« ∂∫256789510542]çƒ
  , ææhow to get back after a breakup in Australiaææ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ……how to win her back after a breakup in Australia…… ∂∫256789510542]çƒ,
  ≤≤how to get back your lover in Australia≤≤ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ≥≥how to bring back ex lover in Australia≥≥ ∂∫256789510542]çƒ,
  ÷÷can ex come back in Australia÷÷ ∂∫[256789510542]çƒ
  , `how to bring back ex in Australia` ∂∫256789510542]çƒ
  , ¡¡win your breakup in Australia¡¡ ∂∫[256789510542]çƒ
  , €€how to get your ex back in Australia€€ ∂∫256789510542]çƒ
  , ##how to get my ex back in Australia## ∂∫[256789510542]çƒ
  , ¢¢how to get your ex boyfriend to want you back in Australia¢ ∂∫256789510542]çƒ
  , ∞∞how to get my lover in Australia∞∞ ∂∫[256789510542]ç
  , ΩΩstrong love spell in AustraliaΩ ∂∫256789510542]çƒ
  , ≈≈i need my ex back in Australia≈≈ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ççhow to get your ex back fast in Australiaçç ∂∫256789510542]çƒ
  , √√how to make your ex girlfriend want you back in Australia√√ ∂∫[256789510542]çƒ,
  ∫∫love spells in Australia∫∫ ∂∫256789510542]çƒ
  , how to get your girlfriend back in Australia ∂∫[256789510542]ç
  ƒ, µµhow to get him to come back in Australiaµµ ∂∫256789510542]çƒ
  ååhow to get her to want you in Australia ∂∫[256789510542]çƒ
  , ßßhow to make your ex want you back in Australiaßß ∂∫256789510542]çƒ
  , ∂∂getting over an affair in Australia ∂∂ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ƒƒlove spell to return a lover in Australiaƒƒ ∂∫256789510542]çƒ
  , ©©how to win back your ex in Australia©© ∂∫[256789510542]çƒ
  , ˙˙get love back in Australia˙˙ ∂∫256789510542]çƒ,
  【how to get my ex back in Australia】§|[256789510542]|§
  ,【how to get my ex back in Australia】§|256789510542]|§,
  【how to get my ex back in Australia】§|[256789510542]|§,
  - [ ] how to get my ex back in Australia】§|256789510542]|§,
  ∆∆find out if your partner is cheating in Australia∆∆ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ˚˚how to win your ex back in Australia˚˚ ∂∫256789510542]çƒ
  , ¬¬how to get a guy to want you in Australia ¬¬ ∂∫[256789510542]çƒ
  , œœ how to get someone back in Australia œœ ∂∫256789510542]çƒ,
  ∑∑ put a spell on someone to love you in Australia∑∑ ∂∫[256789510542]çƒ,
  ´´spell to make someone fall in love with you in Australia´´ ∂∫256789510542]çƒ
  , ®®how to make your boyfriend love you in Australia®® ∂∫[256789510542]çƒ,
  ††love spell that works immediately in The Australia† ∂∫256789510542]çƒ
  , ¥¥how to get a girl back in Australia¥¥ ∂∫[256789510542]çƒ,
  ¨¨how to make a guy like you more in Australia¨¨ ∂∫256789510542]çƒ,
  ^how to get your wife to love you in Australia^ ∂∫[256789510542]çƒ
  , øøhow to get him to love you in Australiaøø ∂∫256789510542]çƒ
  , ππSpell to make someone love you deeply in Australiaππ ∂∫[2567895105423]çƒ
  , ΩΩhow to make him want you back In AustraliaΩΩ ∂∫256789510542]çƒ,
  ≈≈love spells that work in Australia≈≈ ∂∫[256789510542]çƒ
  ççbest love spells in Australiaçç ∂∫256789510542]çƒ,
  √√Things to say to make him want you in Australia√√ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ∫∫how to put a spell on someone to love you in Australia∫∫ ∂∫256789510542]çƒ
  , how to make a man love in Australia ∂∫[256789510542]çƒ,
  µµ make a guy like you in Australia ∂∫256789510542]ç
  ƒ, åå how to win someone back in Australia åå ∂∫[256789510542]çƒ
  , ßß simple spells to bring back a lover in Australia ßß ∂∫256789510542]çƒ
  , ∂∂ how to make your guy love you in Australia ∂∂ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ƒƒ how to get her back in Australia ƒƒ ∂∫256789510542]çƒ,
  ©© win your ex back in Australia ©© ∂∫[256789510542]çƒ,
  ˙˙how to heal your broken heart in Australia˙˙ ∂∫256789510542]çƒ
  , ˚˚how to get your girlfriend to love you again in Australia ˚˚ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ¬¬how to get your ex husband back in Australia¬¬ ∂∫256789510542]çƒ
  , ∂∂ win her heart back in Australia ∂∂ ∂∫[256789510542]çƒ
  , ∆∆ how to rekindle in your relationship in Australia ∆∆ ∂∫256789510542]çƒ
  , ¨¨ how to get someone in Australia ¨¨ ∂∫[256789510542]çƒ,
  ©© how do you get over infidelity in Australia©© ∂∫[+256789510542]çƒ,

  Email: info@courtspells.com
  Call/WhatsApp: +256789510542
  Website: https://courtspells.com/casting-the-best-spell-for-finding-lost-lover/


 • Jonathan Alex

  It’s very important to research properly before deciding to invest in cryptocurrency trade. I lost all my crypto funds after falling victim to a crypto scam. Luckily for me, I was able to recover my funds after stumbling on a post made by someone online about CAPTAIN JACK CRYPTO RECOVERY, this crypto recovery company was able to recover my stolen crypto within 42 hours. I’m super excited and glad that I was able to get the help that I needed and I recommend their service to everyone out there. They can be reached through the link below.

  Email Address: captainjackcrypto@europe.com

  TELEGRAM: @captainjackcrypto1

  You can also contact them for the service below


 • mary christina

  HOW I RECOVER MY LOST CRYPTO’S FROM FAKE BROKER ONLINE 2024

  I was scammed over ( $345,000 ) by someone I met online on a fake investment project. I started searching for help legally to recover my money and I came across a lot of Testimonies about ETHICREFINANCE Recovery Expects. I contacted them providing the necessary information’s and it took the experts about 27hours to locate and help recover my stolen funds. I am so relieved and the best part was, the scammer was located and arrested by local authorities in his region. I hope this help as many out there who are victims and have lost to these fake online investment scammers. I strongly recommend their professional services for assistance with swift and efficient recovery. They can reached through the link below.
  Email Address: ethicsrefinance @gmail com

  TELEGRAM: @ethicsrefinance

  You can also contact them for the service below

  Western Union Transfer Blank atm card Bank Transfer PayPal / Skrill Transfer Crypto Mining CashApp Transfer Bitcoin Loans Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets

 • Dave allen
  Investment is one of the best ways to achieve financial freedom.For a beginner there are so many challenges you face.Trading on the Crypto market has really been a life changer for me. I almost gave up on cryptocurrency at some point, until I got a proficient trader Bernie Doran, he gave me all the information required to succeed in trading I invested $1500. and got back $16,500.00 within 7 days of investment. His strategies and signals are the best reach out to him on Gmail: BERNIEDORANSIGNALS@GMAIL.COM

Leave a comment